Privacybeleid

Uw persoonsgegevens worden door JACOBS MAURITS BVBA Herbergstraat 14 9310 Moorsel Ondernemingsnummer BE 0417 768 805 verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (o.a.om u nieuwe producten of diensten aan te bieden, opvolging onderhoudsperiode machine(s)) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via .

Via dat formulier kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).